Пљеваљски свештеници Министарство унутрашњих послова (МУП) незаконито је одбило захтјев свештеника Српске православне цркве (СПЦ) Саше Јањића и Николе Олића, који вјерску службу врше у Пљевљима, за одобрењем привременог боравка у Црној Гори, утврдио је Управни суд. У пресуди овог суда наводи се да је нејасно како су се управни органи МУП-а позвали на одредбу Закона о странцима којом су тражили да Јањић и Олић доставе доказе о томе да је „вјерска заједница уредно пријављена надлежном органу”.

Оцјењујући законитост оспореног рјешења, овај суд налази да су управни органи починили битну повреду правила поступка из члана 226 став 2 тачка 7 ЗУП-а, јер из образложења њихових рјешења не произилази одлука дага у диспозитиву, а на што је утицала погрешна примјена материјалног права. По оцјени суда, нејасно и неразумљиво је како су се управни органи у управној стварИ одлучивања о привременом боравку тужиоца позвали на одредбу члана 35 став 1 тачка 10 Закона о странцима, захтијевајући од тужиоца достављање доказа да је вјерска заједница уредно пријављена надлежном органу с позивом на Закон о правном положају вјерских заједница, а не позивајући се на одредбе тог закона ‘које регулишу обавезу достављања тражених доказа од тужиоца, као „доказ о оправданости боравка”, свештеног лица, који подноси захтјев везан за вршење вјерске службе. Према томе, материјални пропис на који се у образложењима својих аката позивају управни органи, погрешно је примијењеи што је утицало на законитост и правилност, како првостепене, тако и оспорене одлуке наводи се у образложењу пресуде судија Управног суда.

Како оцјењују, суд је уважио тужбу због погрешне примјене материјалног права на које се МУП позива у образложењу оспореног рјешења, из којег, како цијене, не произилази одлука дата у диспозитиву, наводећи да су дати разлози нејасни, имајући у виду упутства суда дата у пресуди од 22. јуна 2012. године.

Јањић и Олић су поднијели захтјев за одобравање привременог боравка у Црној Гори, сходно Закону о странцима, којом је прописано да се привремени боравак може одобрити странцу који намјерава да борави у Црној Гори дуже од 90 дана, ради запошљавања и рада, обављања привредне или предузетничке дјелатности.

Услов под којим се тај боравак може одобрити, прописан је законом, на који се позива тужени орган, и представља достављање доказа о оправданости захтјева за привремени боравак. Налазећи да је тај доказ потврда о оснивању вјерске заједнице, коју тужилац није приложио, првостепени орган је захтјев тужиоца одбио. Са оваквим резоновањем сагласио се и тужени орган, цијенећи да су на угврђено чињенично стање правилно примијењени материјални прописи констатују судије Управног суда.

Суд није уважио предлог свештеника да мериторно ријеши ову управну ствар, сматрајући да се нијесу стекли законски услови.

– У поновном поступку тужени орган ће, имајући у виду примједбе из ове пресуде, сагласно одредби члана 57 Закона о управном спору, донијети ново законито рјешење, наводи се у пресуди.

Заступник свештеника, адвокат Јосиф Мићковић саопштио је раније да су измјене Закона о странцима показале да став МУП-а према свештеницима Српске православне цркве, од којих траже доказ о регистрацији вјерске заједнице у којој врше службу као оправданост за одобрење њиховог боравка у Црној Гори, нема утемељење у Закону о странцима, показале су измјене овог акга гдје је ова одредба први пут сада дефинисана.

– У Министарству унуграшњих послова су свјесни да у садашњем закону нема основа за примјену њиховог става, саопштио је Мићковић.

Он је раније оцијенио да је такав став неутемељен и у законима о странцима и о вјерским заједницама.

Забрана боравка

Министарство унутрашњих послова раније је одбило захтјеве за одобрење привременог боравка свештеницима Огњену Перковићу, Саши Јањићу, Боривоју Пантићу, Дарку Јањићу, Милану Стоиљковићу, Николи Олићу, игуману манастира Света Тројица архимандриту Леониду и игуманијама Атанасији и Магдалени, који службу врше у Пљевљима. Управни суд је до сада увијек поништавао рјешења МУП-а, цијенећи их као незаконита. Из Митрополије црногорско-приморске су више пута оптуживали МУП да врши прогон свештеника СПЦ.

Ана Топаловић

Извор: Дан

Фото: vijesti.me (архива)

Advertisements