Mitropolit-Ostrog Митрополит црногорско-приморски и игуман манастира Острог Амфилохије позвао је Министарство одрживог развоја и туризма да хитно поништи поступак израде и доношења ДУП-а Острог-Глава Зете и студије заштите културних добара, указујући на незаконитости на којима се заснива ова документација. У допису министарству митрополит је навео да би требало покренути правне поступке против предсједника општине Даниловград Бранислава Ђурановића и руководилаца општинских организацијских јединица које су водиле поступак израде детаљних урбанистичких планова и студија, због нестручног руковођења израдом ових докумената.

Митрополија се обратила министарству након што су Општина Даниловград и Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине одбили све њене предлоге за проширење постојећих капацитета за изградњу саборног храма, конака за монахиње и монахе, као и гостопримнице за вјернике и госте.

ДУП Острог-Глава Зете предвиђа и градњу модерне жичаре на овом рејону, која би туристе водила до Горњег манастира, а која, како цијене у Општини, не би нарушила амбијентални изглед манастира. С друге стране, како указује митрополит, аутори студије и ДУП-а указују да би амбијенталну цјелину манастира угрозиле црквене јединице.

Из Митрополије упозоравају да овим детаљним урбанистичким планом нијесу обухваћени неки објекти који већ постоје, упозоравајући да би његовим усвајањем то значило да ће бити порушени.

– Тражимо да се провјери лиценца правних и физичких лица за наведене послове обрађивача студије и ДУП-а. Такође, тражимо одговорност стручних и руководећих лица Управе за заштиту културних добара и Министарства културе која су дала препоруке у овом случају, а затим усвојили и донијели правно и стручно мањкаву студију и подржали исти такав нацрт ДУП-а – казао је митрополит Амфилохије.

Он указује да је на основу доступне документације неспорно утврђено да су ОпШтина Даниловград и обрађивач плана спроведеним поступком израде студије заштите културних добара и ДУП-а повриједили закон и упутства органа надлежног за послове заштите културних добара. Митрополит је указао да је и након тога Управа за заштиту културних добара такође прекршила законом предвиђени поступак и прихватила и донијела студију заштите културних добара.

– С обзиром на до сада озбиљан однос према другим планским документима у поступку доношења у којима смо учествовали, указујемо Министарству одрживог развоја и туризма да очекујемо да се са највишим степеном пажње узму у обзир чињенице и недостаци указани од наше стране и предузму потребне радње на њиховом отклањању, како би острошка светиња кроз савремени развојни, а никако кроз превазиђени некрофилски принцип, била у својој вјековној функцији светитељског и просвјетитељског цјелебног дјеловања и духовног преображавања читавих покољења, братског заједништва и помирења, народног окупљања и културног напретка Цркве и државе, никако подређивана туристичком утилитаризму и тренутачним идеолошким и политичким интересима, извориштима будућих спорова, поступака и расправа. Све би то било противно животу и учењу Светога Оца Василија, чијега архипастирскога Благослова и очинске љубави, а никако немилости, молимо, да би се сви удостојили, истакао је митрополит.

Митрополит је у допису министарству изнио примједбе на досадашњи ток поступка доношења нацрта ДУП-а Острог – Глава Зете, на коментаре на поједина планска и заштитарска рјешења, као и на пропусте у студији заштите културних добара, наводећи да имају карактер недобронамјерних. Он је истакао дио из студије у којем се наводи да је „у разматрању захтјева Митрополије црногорско-приморске за одређивање локације за изградњу саборног храма са крстионицом у заштићеној околини манастирског комплекса, утврђено да не постоје услови да се у овој зони омогући изградња новог вјерског објекта”.

– То је дато произвољно. Није наведено која је то заштићена околина, које су границе, који је режим заштите и ко је и када прогласио заштиту. Није наведено који то услови треба да постоје да би се омогућила изградња и како је обрађивач студије утврдио да их нема навео је митрополит у свом коментару.

На навод из студије да су „анализирајући искуства значајних манастира православне провинијенције на ширим просторима” констатовали „да се у њима манастирски живот оснива на изворним вјерским објектима и није познат примјер изградње новог вјерског објекта какав представља саборни храм”.

– То је нетачно. На примјер, манастир Савина је постојао прво са малом црквом, а касније је саграђена велика црква због потреба народа. Та велика црква, иако манастирска, управо због своје величине и дан-данас служи као саборни храм Херцег Новог. Манастир Цетињски је дограђиван све до деведесетих година прошлог вијека. Овоме треба додати чињеницу да нема ниједног православног манастира од Јерусалима до Кијева, Москве и Владивостока, без обзира из кога вијека био, да није дограђиван кроз вијекове, уз максимално чување свега старога, било да се радило о храмовима, било о грађевинама потребним за живот било монашког братства, било за поклоиике и посјетиоце. То важи и за сам манастир Острог кроз све вријеме његовог постојаља (1671-2015) – истиче митрополит.

На констатацију из студије да би свака нова грађевина тога типа и величине, на стрмом терену какав је подручје манастира, у цјелости нарушила доминантни изглед Горњег манастира Острог, митрополит је оцијенио да је таква оцјена произвољна.

– Подручје манастира нема уједначен нагиб терена. Предложена локација свакако није на изразито стрмом терену. Оно што је важније јесте да нигдје нема никаквог доказа за наведену тврдњу нити се може утврдити да је аутор студије ово питање озбиљно истраживао, каже митрополит.

Он сматра очигледим да је студија урађена узгред, како би се, како је рекао, задозољила форма и комплетирала документација.

– Уопште није испоштован законски поступак њене израде. Временске одреднице у овом случају постоје како би се темељито и благовремено сагледали сви параметри од значаја за опредјељење мјера и режима заштите према закону истакао је митрополит, додајући да је очигледно да је лиценца обезбијеђена по завршетку израде студије, те да привредно друштво није имало формалноправни капацитет за израду студије, што је „потпуно и недопустиво изигравање закона и поступка доношења студије и ДУП-а”.

Кажњени 500 еура

Митрополија црногорско-приморска платила је јуче казну од 500 еура коју јој је изрекао инспектор Одсјека за инспекцију за заштиту културних добара и културне баштине због неизвршавања рјешења о престанку извођења радова реконструкције и адаптације на манастиру Острог. Наводи се да митрополит Амфилохије, као одговорно лице, није извршио рјешење, односно није обуставо извођење радова.

Острог није Акропољ

Митрополит Амфилохије је посебно указао да је у студији нетачно приказана тражена локација саборног храма, на основу чега је дата произвољна оцјена неприхватљивости. Навео је да студија предјела није урађена, због чега сматрају да је и то разлог да се нацрт ДУП-а окарактерише као мањкав.

Уочава се основна идеја органа укључених у процес формализовања одређених интереса на простору манастира Острог, који се огледа у основној програмској идеји израде ДУП-а да се планирају и изграде потребни садржаји на Глави Зете, а да се притом оствари њихова веза са комплексом манастира Острог. Такође, да се ни у ком случају не дозволи манастиру Острог да својим садржајима конкурише планираним садржајима на Глави Зете. Мало је рећи да овакав став произилази из непознавања хришћанског и манастирског живота и разлога постојања острошке светиње, не само од локалног, него и од васељенског значаја. Манастир Острог није Акропољ, ни Помпеја, како га је неко представио на последњој јавној расправи, него је он живи пулсирајуђи организам чије су срце и основна вриједност, ради које све у њему постоји и око које се све сабира кроз вијекове – мошти Светог Оца нашег Василија Острошког. Управо је то оно што се дугорочно превиђа, игнорише, заборавља и скрнави, како студијом, тако и предвиђеним детаљним урбанистичким планом, наглашава митрополит.

Заобишли закон

Митрополит Амфилохије, „имајући одговорност пред највећом црногорском и једном од највећих хришћанских светиња, а уочавајући висок степен произвољности, површности и незаконитости кроз које се одвија овај процес, те извјесним и несагледивим штетним последицама које би овај документ проузроковао у будућности”, указао је даниловградској општини и министарству на чињенице из којих су, како наводи, проистекли очигледни пропусти.

Предсједник Општине Даниловград је 13. јуна 2014. донио одлуку о изради ДУП-а Острог-Глава Зете. У образложењу ове одлуке стоји: „Имајући у виду интересовање власника земљишта”, што не одговара истини у односу на простор манастира Острог. Ни Митрополија ни манастир Острог ниједним писмом нијесу тражили израду ДУП-а. Програмским задатаком је наведено да се „предвиди реализација исказаних захтјева и намјере локалне самоуправе, инвеститора и корисника простора“. У овом случају се ова формална тачка програмског задатка изгледа односи само на подручје дијела плана и то оног у приватном власништву. По закону, студија је морала бити израђена прије доношења одлуке о изради ДУП-а. Затим, према закону и упутствима Управе за заштиту културних добара студија је морала бити израђена за цијелу територију општине Даниловград, како би се њеним интегралним карактером опредијелило мјесто подручја ДУП-а са мјерама и режимима заштите. Обрађивач ДУП-а и нарочито наручилац Општина Даниловград са својим Савјетом за просторно планирање потпуно су занемарили закон и упутства Управе за заштиту културних добара, које је својим писмом од 11.7.2014. наложила поступање у овом предмету. У наведеном писму су набројане обавезе Општине Даниловград поводом израде било којег ДУП-а на својој територији, између осталог и „да је Општина Даниловград била у обавези да достави план израде планских докумената, а за чије је потребе требало да претходи израда студије заштите културних добара”. Даље, „за потребе просторног плана и детаљних планова ове општине, израђује се само једна детаљна и свеобухватна студија заштите културних добара општине Даниловград. Студијом се обухватају и обрађују сва заштићена културна и потенцијална добра и предвиђају мјере и режим њихове заштите”. Тим дописом Управа је Општини доставила и списак заштићених културних добара на подручју општине додао је митрополит Амфилохије, указујући да ни Управа потом није испоштовала, наводе из свог писма.

Ана Топаловић

Извор: Дан

Advertisements