sveti Dimitrije Национализација сакралних објеката у току: Црква на Крушевцу је државна својина!? Држави припада црква Светог Димитри ја, у оквиру комплекса Дворца краља Николе на Крушевцу, суд обавезао Митрополију црногорско приморску да у року од 15 дана од правоснажности одлуке, преда Дворску капелу (цркву).. То је одлука судије Данила Јегдића, који је у поновљеном поступку донио исту одлуку као и у случају укинуте пресуде.

Обавезао је Митрополију црногорско приморску да у року од 15 дана од правоснажности одлуке, преда Дворску капелу (цркву). Као неосновану одбио је противтужбу, којом је тражено да се утврди да је Митрополија стекла право својине на ту непокретност. Образлажући пресуду, судија је навео да је вјерски објекат припадао имовини црногорске династије Петровић. Даље се наводи, у списку конфисковане имовине бивше династије Петровић, сачињеним у Београду од 18. 6. 1926. године, да је спорни вјерски објекат конфискован, па је конфискацијом постао друштвена својина државна имовина, јављају подгоричке Вијести.

Судија је рекао да Митрополија није могла одржавањем објекта стећи право на својину и да нијесу приложили ниједан доказ да је објекат икада био у њиховој својини.  У пресуди се наводи да није протекло вријеме државине од 20 година колико је потребно за одржај, па је „несумњиво да нијесу испуњени услови да се тужиоцу по том основу призна право својине на предметној непокретности”. Првостепена пресуда раније је укинута из процесних разлога.

Заступник државе Ристо Фемић након укидног рјешења, промијенио је тужбени захтјев означавајући само државу као тужиоца у спору, док је адвокат Војислав Ђуришић, заступник Митрополије, у противтужби, као тужене означио и државу и Центар савремене умјетности.

„Сагласно укидним разлозима, као тужиоца означавамо само државу Црну Гору, као власника предметне непокретности, како је и уписана у катастру”, навео је Фемић.

Ђуришић је, међутим, тврдио да се ради о незаконитом упису, који је правно неваљан и остао при противтужбеном захтјеву, с тим да је као тужене одвојио државу и ЦСУ, као одвојене правне субјекте.

У тужби држава наводи да је дворски комплекс у њиховој својини према Закону о државној имовини, али да су онемогућени да користе Државну капелу (цркву), па траже да им се она врати.

Представници Митрополије, у противтужби, истичу да никада нијесу имали проблема са садашњим Центром савремене умјетности, нити се икада помињало да је то њихово, да је неспорно да је то вјерски објекат, па се питају од кад је то држава власник сакралних објеката.

Извор: Ин4С

Advertisements