Plakat - Uloga Ruske Federacije u multipolarnom svetu.jpg